Setkání mladší mládeže
1. 1. 1970, Předhradí

Informace

Na této akci chceme, mladší mládež a konfirmandy, seznámit s akcemi, které seniorátní odbor mládeže (SOM) pořádá, a povzbudit Vás k účasti na těchto akcích.

Začneme v sobotu 21. 5. ve 14:30 na faře v Předhradí (Předhradí č. 36)

S sebou si vezměte spacák, karimatku a Svíták