Setkání mladší mládeže a výlet na Sion
1. 1. 1970

Informace

S potěšením musím říct, že se akce tentokrát povedla. Přijelo asi 17 účastníků. Cílem bylo tyto mladé lidi seznámit a podpořit je v účasti na dalších akcích což se snad povedlo.
Přínosné bylo sloučení tohoto setkání s výletem na Sion. Potkali se tak mladší s těmi staršími, společně nás bylo přes 40. Biblický program pro mladší mládež měl bratr farář Marek Lukášek a program na Sionu měl bratr farář Martin Zikmund.