Zpívání v Kolíně
1. 1. 1970, Kolín

O akci

Sešli jsme se v hojném počtu a bez problému jsme zaplnili celou velkou místnost na kolínské faře. Moc rádi jsme mezi sebe přijali také několik členů z naší mladší mládeže.
Po úvodní pobožnosti, kterou pro nás připravila kolínská mládež (té děkujeme) jsme se pustili do zpěvu. Určitě se třásly i okenní tabulky. Svou návštěvou nás opět poctil Ladislav Moravetz. Dokonce jsme měli příležitost zazpívat si jako PRVNÍ nové písně z dosud nevydaného evangelického zpěvníku. Myslím, že mohu mluvit za většinu z nás, že tyto krásné písně nám budou znít v uších ještě dlouho :-). Oprášili jsme i nějaké starší kousky. Podle mého názoru se nám povedlo nacvičit moc pěkný program, který jsme předvedli v neděli na bohoslužbách v kolínském kostele. Večer nás čekala ještě procházka po ztemnělém Kolíně pod vedením (našeho budoucího SOMáka :-)) ) Lukáše Vanči. Mezitím se připravila naše milá kapela - Oben ohne Orchestra, ve které hraje náš virilní člen - Ondra Zikmund. S jejich prima melodiemi jsme se pomalu ale jistě blížili k závěru našeho super večera.
O večerní ztišení se postarala Rut Junová, zabývala se žalmem 23 - Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Bylo to moc pěkné zamyšlení.
V neděli měl kázání Ondřej Zikmund. Celé bohoslužby byly doprovázeny Ladislavem Moravetzem, který hrál na varhany a námi, kteří jsme nadšeně zpívali :-).
Poté jsme se už rozjeli do svých domovů, s úsměvem na tváři a s radostí v srdcích.

Informace